Support
wisetek
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รับสมัครงาน

วันที่: 04-04-2016

ตำแหน่ง : ผนักงานฝ่ายปฏิบัติการงานคลังสินค้า (Production/Logistic)รายละเอียดของงาน
1.ตรวจรับชิ้นงานสินค้า เข้าระบบ SAP
2.ตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของชิ้นงานให้อยู่ในสภาพที่ดี
3.จัดทำ 5 ส. ตามแผนงาน
4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทาง E-mail
5.บรรจุชิ้นงานลงกล่องและจัดเตรียมเอกสารการส่งออก
6.จัดทำบันทึกรายงานผลการปกิบัติงานส่งผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อัตรา
5
เงินเดือน
N/A
คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือเพศหญิง
2.อายุ 20-28 ปี
3.วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส ทุกสาขา , สามาถใ้คอมพิวเตอร์ Micrasoft office(Word,Excel)
4.สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้
5.มียานพาหนะส่วนตัว
6.สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00)
7.สามาปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
8.มีมนุษย์สัมพัธดี สามารถทำงานเป็นทีม และติดตี่อประสานงานได้อย่างดี
9.มีความตั้งใจ กระตื้อรื้อร้น อดทนและมีความรับผิดชอบต่อหนาที่ได้รับมอบหมาย
10.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (นักศึกษาจบใหม่) และยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
วิธีการสมัคร
-ส่งใบสมัครมาทาง Email
-หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณภิรมย์พร ศรียางคุย
Wisetek Solutions (Thailand) Ltd
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
258/1-2 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร : 038-401603-4
แฟกซ์ : 038-401602
E-mail : PirompomS@wisetek.net