Support
wisetek
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

detail1-home-page-4

วันที่: 29-10-2020

บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   บริษัทไวซ์เทค โซลูชั่นส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ณ ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มของของขยะอิเล็ทรอนิกส์ทั่วโลก และก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2010